maciek1

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
zarszyn
besko
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok

Zostań

Zostań fotoreporterem ekomancza.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ekomancza.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Osławica

Osławica jest miejscowością położoną na wysokości 568-572 m n.p.m., w górnym biegu Osławy, przy drodze z Komańczy do Cisnej i przy linii kolejowej Zagórz-Łupków. Od zachodu sąsiaduje z lesistym Terpiakiem (745 m n.p.m.), a na wschodzie znajduje się kulminacja Jasieniowej (736 m n.p.m.), która oddziela dolinę Osławicy od Osławy.

Osławicę na prawie wołoskim założył Jaczko Wosczynka z Radoszyc w 1530 roku. Osada powstała na surowym korzeniu i przez pierwsze 9 lat należała do dóbr królewskich. Następnie stała się majątkiem Mikołaja Herbuta Odnowskiego, który początkowo pełnił urząd kasztelana przemyskiego, później stał się wojewodą sandomierskim. Osadników Osławicy obowiązywała dwudziestoletnia wolnizna.

Wsi nie ominęły najazdy Rakoczego w 1657 roku i tołhajów w 1686 roku, które ją splądrowały.

Niegdyś była to bardzo ludna wieś. Według spisu sporządzonego w 1921 roku, znajdowało się w osadzie 121 domów i zamieszkiwało ją 723 osoby, z tym, że grekokatolików było 696, katolików 13 i Żydów również 13. W końcowych latach przed II wojną światową Osławica liczyła 850 mieszkańców, wśród których było kilka rodzin polskich i żydowskich. Po 1944 roku wieś poddano przymusowemu wysiedleniu i zniszczono budynki. Osławicę odbudowano w latach 60 XX wieku. Obecnie miejscowość liczy 36 mieszkańców.

Do lat 90 XX wieku ziemie uprawne należały do PGR-u, dziś 1270 ha uprawiają mieszkańcy po części z nowym właścicielem ziemi popeegierowskiej.

Murowana cerkiew filialna pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wybudowaną w stylu barokowo-klasycznym w 1821 roku, której bryła przypominała bryłę cerkwi w Smolniku nad Osławą, rozebrano z powodu złego stanu technicznego. W latach 60 XX wieku zniszczono nawę i prezbiterium, a pod koniec lat 70 XX wieku wieżę.

Zachowały się krzyże przydrożne, popeegierowskie budynki i pozostałości dwóch cmentarzy.

Z Osławicy wywodzi się kpt. Kazimierz Swoszowski, który służył w armii austriackiej, a potem w lotnictwie polskim jako ochotnik. Brał udział w walkach w okresie I wojny światowej, a także w bitwach powietrznych o Lwów. Zginął 4 lutego 1920 roku.

W Osławicy można znaleźć nocleg w pensjonacie "Wojtasiówka".

Ciekawostką, którą podróżujący mogą zobaczyć nad Osławicą, na odcinku poniżej mostu drogowego (200-500 m) są ślady działalności bobrów.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następujących książek:

-Ciupka J., Arlet J., W gminie Komańcza i okolice, Krosno 2003

-Kryciński S., Gąsiorowski A., Olszański T.A., Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków 2009